SÆBYGAARD

___________________________

 

Sæson 2022


Persondata og fortrolighed

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os:

*Navn
*Adresse
*Telefon nummer
*E-mailadresse

Oplysninger afgivet til Sæbygaards Venner videregives eller sælges ikke til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysningerne registreres hos Sæbygaards venner og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, med mindre du fortsætter som medlem.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 
Du kan skrive til os på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sæbygaards Museumsafdeling
Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for yderligere information

Åbningstider:  (Der tages forbehold for ændringer )

Museumsafdelingen er åben fra ultimo juni – primo august
Tirsdag-fredag & søndag kl. 12 - 16          •       September - Maj: Efter aftale
Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. 13. (ultimo. juni - primo. august)

  


 

Formandsberetning 2021

2021 har været et år med få, men spændende aktiviteter, nye tiltag og en del renoveringsopgaver. Det hele dog stadig i pandemiens skygge.

Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten med at konfirmationer, både lokalt og fra Frederikshavn måtte aflyses og flyttes til efteråret på grund af COVID 19. Det lykkedes at skaffe plads, til de fleste.

Det var især i sensommeren, at udlejningen for alvor tog fat med de udsatte konfirmationer og leje af både kælder og riddersal. Desværre betød den store usikkerhed med COVID 19 at en del reserveringer til bryllup blev aflyst.

Photoshoots. Der har i årets løb været besøg af enkelte firmaer, der har brugt Sæbygaard som baggrund for flere forskellige foto-opgaver. Vrå Højskole havde fotoundervisning på stedet over nogle mandage.

Museumsafdelingen har i løbet af sommeren været åben i det omfang, det har været muligt at skaffe personale til at varetage pasning.

Der var mange besøgende og det kunne virkelig mærkes på besøgstallet at mange stadig holdt deres sommerferie i Danmark.

Sommer på Sæbygaard.

Foruden den faste udstilling var der i år en særudstilling af håndarbejder. Tak til initiativgruppen og de, der udlånte deres klenodier til udstillingen.

Man har prøvet på at supplere de museale genstande således at den gamle afdeling giver et indblik i hvorledes herskab og tjenestefolk kunne tænkes at have levet på stedet, da det var beboet.

 I riddersalen var der en udstilling af gammelt legetøj. Der var mange af gæsterne der fik et kærkommen gensyn med deres barndoms legetøj.

For de mindste og barnlige sjæle var der en gættekonkurrence idet ”Den gyldne ske var forsvundet”

Også en stor tak til aktivitetsudvalget for at I stadig kan finde på nye tiltag, der ikke mindst kan aktivere de små museumsgæster

I højsæsonen var der guidede omvisninger ved Alice Thaarup hver onsdag

Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så en stor tak de mange frivillige.

Events

Fastelavnsfesten blev desværre aflyst pga. Coronaen.

Påskeferien, det var ikke muligt at holde åben i påsken, i stedet for blev der lavet en konkurrence hvor man kunne sætte navn på de mange udstillede dyr der var i sat i vinduerne rundt på Sæbygaard.

 Det har vi fået megen ros for, idet det var en aktivitet, der appellerede til alle aldersgrupper og kunne gennemføres udendørs.

Sankt Hansfesten måtte aflyses for offentligheden, men det blev alligevel en hyggelig aften med grill og et mindre bål i borggården for de frivillige.

Omvisninger

Focus Folkeoplysning var i det tidlige forår på besøg for at lave en udsendelse med Alice Thaarup, hvor hun fortalte om Sæbygaard (Udsendelsen kan findes på YouTube)

Trine Gadeberg og Kasper Le Fevre var forbi og lavede en Podcast om Sæbygaard til serien om ”Den Hvide Dame”, den kan ligeledes findes på nettet.

Sæby Scenen optog monologer til en forestilling.

De planlagte teaterforestillinger med Frederikshavn Teaterforening, Ragnarok med Vigga Bro og en eftermiddag med eventyreren Diether Betz måtte aflyses pga. coronaen

Baptistkvinde - netværk på besøg til omvisning

Hyggecafeen fra Emmersbæk kirke lagde også vejen forbi og fik en omvisning

Saltlandets Historiske Forening afsluttede en af deres historiske udflugter med kaffebord på Sæbygaard.

HK seniorforening måtte aflyse deres arrangement pga. manglende tilslutning – man var tilsyneladende ikke klar til at deltage i større forsamlinger endnu

Hjerteforeningens fællessangsarrangement aflyst på grund af manglende tilslutning – sikkert også en sideeffekt af coronaen

Julekoncert aflyst pga. dødsfald i musikergruppen.

Gl. Jul på Sæbygaard turde vi ikke binde an med pga. pandemien, men Sæbygaard blev alligevel pyntet op med stjerner og hjerter i vinduerne ligesom der var juletræer ved indkørslen og i gården.

Der var en gættekonkurrence om at tælle de mange nisser der var placeret i vinduerne. Der var mange, der omkring juletid, fandt tid til den lille spøg, og fik en hyggelig eftermiddag udenfor Sæbygaard.

 Til de heldige vindere var der præmier doneret af SuperBrugsen og Meny

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard.

Slotsbageren. Vi nyder godt af, at vi har en fast tilknyttet slotsbager på Sæbygaard. Derfor er der aldrig mangel på brød til caféen, samt til diverse arrangementer.

Renoveringsarbejder. Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs, ligesom der er blevet tid til at male væg og vindue i soveværelset på 1. sal. Udendørs er vinduerne mod vest og syd renoveret og er blevet renset ned og repareret, for derefter at blive malet på ny. Informationsskabet er blevet renoveret og det andet der ikke kunne reddes, er kasseret. Kloakpumpen er blevet udskiftet

Holger Pax pengekiste. Efter et stort detektivarbejde er det det endelig lykkedes at få åbnet kisten igen. Den har været lukket siden midt 80’erne da nøglen forsvandt. Det er nu muligt igen at se det finurlige låsetøj i virkeligheden og ikke kun på et fotografi. En stor tak til gruppen der har brugt mange timer på at få lavet og tilpasset en nøgle så vi kunne se om pengekisten virkelig indeholdt en ”formue” – den var desværre tom. Der bliver nu lavet et par nøgler til kisten så den også i fremtiden kan åbnes for publikum.

Voldanlægget er stadig vedligeholdt. Det er blevet, slået/skåret og ryddet op, så brinkerne står skarpere end de har gjort længe. Muldvarpene er holdt i skak og blomsterbedene er blevet vedligeholdt i det omfang der har været personale til det.

Kalkning og vedligehold af gange Rustikatårnet fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom flere af gangene fik udbedret pusskader og blev kalket. Det samme gælder kælderen

Værksted og lofter En tiltrængt oprydning begge steder er fortsat. Dette har bl.a. lettet arbejdet med at montere bindere på teglen i både øst – og sydfløj.

Broen. Der har i årets løb været afholdt flere møder vedrørende finansiering af renoveringen. Det ser nu ud til at lykkes gennem donationer fra Melsenfonden og Kulturarvsstyrelsen

Tårnuret. Der er lavet en lille udstilling om tårnurets historien på det øverste loft, ligesom der er udstillet enkelte ting fra det gamle urværk.

PR og reklame i øvrigt For at sikre at turister kan finde vej til Sæbygaard opstilles der skilte ved rundkørslerne samt information i informationsskabet i museets åbningsperiode. Der er reklameret via internet og gennem pressen. Der er sket forbedret skiltning til Sæbygaard, så gæsterne ledes ned på parkeringspladsen.

Sæby Bryghus kontaktede os vedrørende deres julebryg. Man ville gerne kalde den ”Sæbygaard JUL”. Samtidig ville man donere 1.kr pr solgt flaske til Sæbygaards Venner.

Hjemmeside. Hjemmesiden er stadig www.Sæbygaard.dk

Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt. Desværre har det ikke været mulig at mødes så ofte og så mange som vi gerne ville. Det lykkedes dog at gennemføre vores julefrokost med deltagelse af aktive medlemmer samt seniorer fra mandagsholdet.

Projekt tilgængelighed. Der vil blive arbejdet videre med projekt tilgængelighed også fremadrettet. Der har været kontakt til vejmyndighederne vedrørende forlængelse af cykelsti på Sæbygårdvej. Desværre blev det ikke til en egentlig cykelsti i denne omgang men forholdene skulle være forbedret for de svage trafikanter med en 2 i 1 vej med ekstra skiltning.

Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Også tak til alle andre der deltager i arbejdet omkring Sæbygaard. ”Et stort maskineri er afhængig af selv det mindste tandhjul for at fungere godt”.

Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaards Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet, og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen (eller I kender nogen), der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2022 med forhåbentlig flere af de kendte ting, og forhåbentlig også nogle nye tiltag.

Erik Salling

Formand

Kontingent 2022                                                                                                                                          

Personligt kontingent 100 kr. Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.                               

 I år vil der være mulighed for både at indbetale via netbank (SparNord Bank 9012 1205712441) med angivelse af indbetales navn). MobilePay 90 92 52, eller aftale kontant betaling til kasserer mandag formiddage. Husk at meddele kassereren hvis der sker ændringer i adresse, mail eller telefonnr.

Bestyrelse 2022  

 Erik Salling (fm) - Jørgen Holm Christensen (nf) - Niels Jørgen Nørrevang (ks) – Christian O. Jørgensen - Hans Arenfeldt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til at være aktiv i Sæbygaards Venner?

Vi mangler folk til at hjælpe os - især mandag formiddag.

Så kan du: Male, mure, tømre, klippe hæk, el arbejde, hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe med flagning, rengøring, gulvvask, støvsugning, pasning af udenoms arealerne, være vagt ved arrangementer, osv.

Vi vil være meget taknemmelig over hvis man har lyst til at hjælpe også uden, at man forpligter sig til at møde op hver gang.

Listen kan være meget længere kun fantasien sætter grænser.

Tilmeld dig på email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Om støtteforeningen Sæbygaards Venner

Sæbygaard er et gammelt herresæde fra 1576 med tilhørende voldanlæg, voldgrave, have og park samt parkeringsplads fælles med Sæby Golfklub.
I slottet forefindes unikt interiør, hvoraf en begrænset del er udstillet. Alt er imidlertid registreret med henblik på restaurering.

Hvem ejer Sæbygaard?
Sæbygaard ejes af fonden "Den Selvejende Institution Sæbygaard". Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra region, stat, kommune, private og familien Arenfeldt, som har skænket Sæbygaard til fonden. Sæbygaard er således folkeeje og ifølge fondens vedtægter skal denne sikre offentligheden adgang til Sæbygaard samt anvende den til formål som bestyrelsen finder passende.

Hvordan kan Sæbygaard bevares?
Der er både før og efter fondens stiftelse ofret over 22 mio. kroner på restaurering af Sæbygaard. Det være sig både bygninger og udenomsarealer.
Imidlertid vil en fortsat restaurering af Sæbygaard kræve et stort beløb.

Hvordan kan Sæbygaards Venner bidrage til at bevare Sæbygaard?

Foreningen kan med sine midler bidrage til at gøre Sæbygaard kendt af offentligheden og potentielle sponsorer bl.a. ved at arrangere forskellige aktiviteter og ved at fremstille oplysningsmaterialer om Sæbygaard og dets herligheder.
Jo flere medlemmer foreningen har, jo større byrde kan den løfte for at bevare Sæbygaard.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af støtteforeningen er årskontingentet pt. 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. Firmaer 250 kr.
Du kan endvidere støtte Sæbygaards Venner med et kontant støttebeløb.
Henvendelse om medlemskab og yderligere oplysninger kan rettes til foreningens kasserer Niels Jørgen Nørrevang:

Sæbygaards Venners bestyrelse 2022 er:

Formand
Erik Salling
98 46 35 26

Næstformand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jørgen Holm Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22 73 30 67

Kasserer
Niels Jørgen Nørrevang
30 28 44 19

I bestyrelsen 
Christian Overgaard Jørgensen
93 84 10 74

I bestyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hans Arenfeldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20 81 87 71