SÆBYGAARD

___________________________

 

Sæson 2020


Persondata og fortrolighed

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os:

*Navn
*Adresse
*Telefon nummer
*E-mailadresse

Oplysninger afgivet til Sæbygaards Venner videregives eller sælges ikke til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysningerne registreres hos Sæbygaards venner og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, med mindre du fortsætter som medlem.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 
Du kan skrive til os på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sæbygaards Museumsafdeling
Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for yderligere information

Åbningstider:  (Der tages forbehold for ændringer pga. Corona)

Museumsafdelingen er åben fra 30.juni – 13. august
Tirsdag-fredag & søndag kl. 12-16          •       September - Maj: Efter aftale
Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. 13.00. (30. juni - 13. august)

  


Formandsberetning 2019

2019 har igen været et år med mange spændende aktiviteter, nye tiltag og mange renoveringsopgaver.

Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten med en hel del udlejninger til konfirmationer, både lokalt og fra Frederikshavn og Ålborg. I forbindelse med dette var der en del fotograferinger og omvisninger.

Storstuen har igen været brugt flere gange af den kommunale giftefoged til borgerlige vielser.

Det er især i sensommeren at udlejningen for alvor tog fat med mange bryllupper og leje af både kælder og riddersal.

Frederikshavn Musikskole, afholdt deres opstartsmøde forud for sæsonen.

Frederikshavn kommune havde arbejdsmøde for en af deres afdelinger.

HK Lokalråd, seniormøde med mad og musikalsk underholdning

Photoshoots. Der har i årets løb været besøg af en hel del mere eller mindre professionelle fotografer, der har brugt Sæbygaard som baggrund for flere forskellige foto-opgaver.

Den museale del: Vi har i løbet af året haft mange omvisninger på Sæbygaard, hvor vores trofaste guidekorps har udført et stort arbejde. I flæng kan nævnes: Omvisning for gamle skolekammerater både fra Sæby og Frederikshavn, Sæby Friskole, Odd Fellow Logen i Frederikshavn, Privatskolen i Sæby, Pensionistgrupper fra Frederikshavn, Østervrå Seniorforening, Ålborg Seniorforening, Aktivitetscenter for borgere med demens, Kristiansand borgerforening, Sct. Georgs Gilde fra Ålborg.

Vi har fået et samarbejde i gang med et busselskab på Fyn, der gerne lægger vejen forbi på deres rundtur i landsdelen.

Museumsafdelingen har i løbet af sommeren været åben i det omfang, det har været muligt at skaffe personale til at varetage pasning. Vi kunne godt ønske at stedet kunne holde åbent noget mere i sæsonen, vi gør det, der er muligt med den frivillige arbejdskraft der er til rådighed.

Der var mange besøgende, og i højsæsonen var der guidede omvisninger ved Jørgen Clausager hver onsdag

Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så igen en stor tak de mange frivillige.

Der er udarbejdet nye foldere på engelsk, tysk og dansk, der udleveres som en del af entréen.

Events

Fastelavnsfesten havde pæn tilslutning med mange udklædte og festglade børn.

Konfirmandfotografering og besøg af brudepar til fotografering.

Samarbejde med ældresagen vedrørende historiekoncert med Sæbygaards historie sat i relation til Danmarkshistorien, med ledsagende musik ved Helge Wittrup og med deltagelse af Slotsbrødrenes Mandskor.

Arrangement med journalist Frode Muldkjær med Højskolesangbogen og anekdoter

Sæby Museums 100 års jubilæumsarrangementer, Herman Bang, teater/oplæsning og matiné med trio fra Ålborg Symfoniorkester

Der er lavet samarbejde med Frederikshavn Teaterforening om henlæggelse af forestillinger på Sæbygaard. Dette års forestilling i september, var ”Heksejagt” en historisk beretning om heksejægeren fra Rugård.

Taffel i samarbejde med FOF, med Vendsyssel Symfoniorkester, og Uffe fra ”Den gamle smedje”, igen med alt udsolgt og musikalsk og kulinarisk succes.

”Jesus på Slottet”. Byens præster og medarbejdere ved kirken havde atter arrangeret et event for elever fra 3 kl. hvor der forskellige steder inde og ude var mulighed for at møde skikkelser fra NT. Efter velfortjent forplejning i slotsgården blev dagen afsluttet med musik

Sankthansfesten med en fyldt Riddersal med sang og musik med efterfølgende bål og båltale i ådalen ved Finn Jacobsen.

Vinfestivalen havde endnu engang udsolgte huse - en tradition, der lever i bedste velgående og med et godt samarbejde med arrangøren.

Halloween. Blev gennemført for tredje gang og der var mange fremmødte der fik en god og ”uhyggelig” oplevelse.

Vildtaften på Sæbygaard. Efter at have været lagt i mølpose nogle år prøvede vi igen sammen med naturvejleder Bo Storm og Spisehuset Frk. Madsen at genopleve jagtmiddagen i riddersalen. En stor publikumssucces, men ikke noget vi tjente alverden på.

”Er der Nogen”, Spøgelsesjægerne fra TV2Nord var igen på besøg. Denne gang med deltagelse af en del interesserede seere og der sendtes ”live” i fire timer på tv og Facebook.

Hjerteforeningen, sang og musik i kælderen, Et godt arrangement, med alt udsolgt. Det kan forhåbentlig blive en tradition fremadrettet.

Gl. Jul på Sæbygaard. Med mange dygtige udstillere, et arrangement Sæbygaards Venner og Civitan Club Sæby kan være stolte af. Vi agter også at gennemføre julemarked i 2020 på trods af den stigenge konkurrence fra andre markeder. Vores weekend er tilsyneladende attraktiv, blot synd for de mange udstillere, der stilles overfor et dilemma. Man kunne godt ønske sig at den gamle ”clearingaftale” mellem markederne på østkysten kunne genoplives.

Hertil kommer, at Saltlandets Historiske Forening afholdt deres juleafslutning i huset.

Julekoncert. Der lykkedes igen at få etableret julekoncerten med Thrane, Siel og Lilholt, assisteret af Burholt med Venner. En stor succes med fest og god musik.

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard. Foruden de besøgende har der været salg til gæster i forbindelse med bestilte omvisninger

Slotsbageren. Vi nyder godt af, at vi har en fast tilknyttet slotsbager på Sæbygaard. Derfor er der aldrig mangel på brød til caféen, samt til diverse arrangementer.

Cafépigerne Har igen i år drevet caféen, såvel som støttet op omkring salg ved de mange arrangementer i årets løb.

Renoveringsarbejder. Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs, ligesom der er blevet tid til at lave en ekstra trappe ved østfløjen. Et længe næret ønske fra museumspigerne. Den gamle kælder er blevet sikret med en ny lem over nedgangen.

Kalkning og vedligehold af kælder og gange Kælderen og Rustikatårnet fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom flere af gangene fik udbedret pusskader og blev kalket

Køkkenet. Diverse installationer og maskiner blev serviceret og efterset.

Værksted og lofter En tiltrængt oprydning begge steder. Dette har bl.a. lettet arbejdet med at montere bindere på teglen i både øst – og sydfløj.

Den store parkeringsplads: Det er her især lampeprojektet, der stadig giver lidt arbejde, da der er konstateret fugt i ledningsnettet. Fonden samarbejder med Golfklubben om at få skaden udbedret snarest muligt.

Broen. Der har i årets løb været flere undersøgelser af broens tilstand og fonden har nu fået udarbejdet materiale til brug for ansøgninger til renovering. Arbejdet med søgning af midler sker i løbet af 2020 og forhåbentlig kan man så sætte arbejdet i gang 2021.

PR og reklame i øvrigt For at sikre at turister kan finde vej til Sæbygaard opstilles der skilte ved rundkørslerne samt information i informationsskabe i museets åbningsperiode. Der er reklameret via diverse brochurer fra Turisthus Nord samt på internet og gennem pressen. Formanden afventer møde med Park og Vej om forbedret skiltning til Sæbygaard.

Hjemmeside. Hjemmesiden er nu flyttet helt over på den nye platform www.Sæbygaard.dk

Den gamle hjemmeside bibeholdes indtil videre, med henvisning til den nye, men opdateres ikke

Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt.

Projekt tilgængelighed. Der vil blive arbejdet videre med projekt tilgængelighed også fremadrettet. Vi har i årets løb fået lavet tre lamper, der kan monteres på broen i forbindelse med aftenarrangementer.

Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Også tak til alle andre der deltager i arbejdet omkring Sæbygaard. ”Et stort maskineri er afhængig af selv det mindste tandhjul for at fungere godt”.

Sammenfattende kan siges, at Sæbygaard har lagt hus til mange forskellige og spændende ting i det forgangne år, hvor det også har vist, at huset kan bruges til mange forskellige formål.

Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaards Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet, og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen (eller I kender nogen), der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2020 med mange af de kendte ting, men forhåbentlig også nogle nye tiltag.

Erik Salling

Formand

 

 

Kontingent 2020                                                                                                                                          

Generalforsamlingen vedtog følgende:

Personligt kontingent 100 kr. Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.                               

 I år vil der være mulighed for både at indbetale via netbank (SparNord Bank 9012 1205712441) med angivelse af indbetales navn). MobilePay 90 92 52,  eller aftale kontant betaling til kasserer mandag formiddage.

 


Har du lyst til at være aktiv i Sæbygaards Venner?

Vi mangler folk til at hjælpe os - især mandag formiddag.

Så kan du: Male, mure, tømre, klippe hæk, el arbejde, hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe med flagning, rengøring, gulvvask, støvsugning, pasning af udenoms arealerne, være vagt ved arrangementer, osv.

Listen kan være meget længere kun fantasien sætter grænser.

Tilmeld dig på email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Om støtteforeningen Sæbygaards Venner

Sæbygaard er et gammelt herresæde fra 1576 med tilhørende voldanlæg, voldgrave, have og park samt parkeringsplads fælles med Sæby Golfklub.
I slottet forefindes unikt interiør, hvoraf en begrænset del er udstillet. Alt er imidlertid registreret med henblik på restaurering.

Hvem ejer Sæbygaard?
Sæbygaard ejes af fonden "Den Selvejende Institution Sæbygaard". Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra region, stat, kommune, private og familien Arenfeldt, som har skænket Sæbygaard til fonden. Sæbygaard er således folkeeje og ifølge fondens vedtægter skal denne sikre offentligheden adgang til Sæbygaard samt anvende den til formål som bestyrelsen finder passende.

Hvordan kan Sæbygaard bevares?
Der er både før og efter fondens stiftelse ofret over 22 mio. kroner på restaurering af Sæbygaard. Det være sig både bygninger og udenomsarealer.
Imidlertid vil en fortsat restaurering af Sæbygaard kræve et stort beløb.

Hvordan kan Sæbygaards Venner bidrage til at bevare Sæbygaard?

Foreningen kan med sine midler bidrage til at gøre Sæbygaard kendt af offentligheden og potentielle sponsorer bl.a. ved at arrangere forskellige aktiviteter og ved at fremstille oplysningsmaterialer om Sæbygaard og dets herligheder.
Jo flere medlemmer foreningen har, jo større byrde kan den løfte for at bevare Sæbygaard.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af støtteforeningen er årskontingentet pt. 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. Firmaer 250 kr.
Du kan endvidere støtte Sæbygaards Venner med et kontant støttebeløb.
Henvendelse om medlemskab og yderligere oplysninger kan rettes til foreningens kasserer Niels Jørgen Nørrevang:

Sæbygaards Venners bestyrelse 2020 er:

Formand
Erik Salling
98 46 35 26

Næstformand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jørgen Holm Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22 73 30 67

Kasserer
Niels Jørgen Nørrevang
30 28 44 19

I bestyrelsen 
Tommy Simonsen 
20 83 24 84

I bestyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hans Arenfeldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               20 81 87 71